Brevete

Brevete

Unul dintre obiectivele prezentei invenții este de a ameliora realizarea cailor de rulare ale șinelor pentru poduri rulante, instalate pe grinzi din beton, pentru porticuri, pentru macarale portuare, pentru mașini-unelte, pentru magazine  automatizate sau pentru orice tip de șină fixată prin platine individuale sau/și platine continue din oțel și să ofere o soluție simplă și eficace alternativa la cele două sisteme deja existente.

Un alt avantaj al prezentei invenții este de a reduce în mod substanțial, sau chiar de a elimina complet sudura realizată pe un astfel de sistem de fixare. Într-adevăr, sudura bazelor clipurilor provoacă tensiuni și deformații importante pe platinele individuale sau/și continue din oțel, mai ales atunci când trebuiesc galvanizate. În plus, se vor face găuri suplimentare de evacuare sub fiecare bază a clipului, pentru a permite evacuarea zincului, generând astfel costuri de fabricație suplimentare.

Punctul cel mai important al acestei invenții este de a ușura înlocuirea Clipurilor, Clemelor, și/sau oricărui alt sistem de fixare al șinei, atunci când acestea sunt defecte sau oxidate.

Un alt obiectiv major al prezentei invenții este de a permite recuperarea unei părți din forțele orizontale longitudinale, prin plăcute fixate sub platinele de bază individuale și/sau continue din oțel, constituind baza principală de fixare a șinei de rulare. Prin urmare, aceste forțe provocate de macarale, și/sau macaralele portuare, sau orice alt echipament de manipulare care poate să circule pe aceste șine, nu vor mai fi preluate numai de tijele de ancorare, dar, o parte va fi preluată de aceste plăcute.

VEZI DEPUNERE BREVET

Alte pagini din Brevete